2012 m. išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis

Siekdama paskatinti mėsinių galvijų ir mėsinių avių auginimą Lietuvoje ir sustabdyti masinį veršelių, nepasiekusių optimalios realizacinės masės (6–8 mėn.), išvežimą, perskirstydama 2011–2013 metų tiesiogines išmokas Žemės ūkio ministerija parengė ir 2011 metais su Europos Komisija suderino specialiąją paramos schemą 2011–2013 metams. Pagal šią paramos schemą 2012 m. ir 2013 m. numatyta bendra paramos suma už mėsinius  galvijus – 41,3 mln. Lt, už mėsines avis – 4,5 mln. Lt. Remiantis suderinta su Europos Komisija specialia paramos schema, parengtos Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-465.

Vadovaujantis taisyklėmis, nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. pradedamos mokėti išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis laikytojams, kurie einamaisiais metais nuo balandžio 23 d. iki birželio 15 d. pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal kasmet žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, bei užtikrino kitus Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro   2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-465, numatytus reikalavimus.

2012 m. spalio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-799 patvirtinti 2012 m. tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis dydžiai. Mėsinių gyvulių laikytojams bus mokamos diferencijuotos tiesioginės išmokos pagal laikomų valdoje gyvulių skaičių. Kuo mažesnis laikomų gyvulių skaičius, tuo išmoka už vieną gyvulį bus didesnė, t. y. už mėsinį galviją nuo 511 Lt iki 648 Lt, už mėsinę avį – nuo 38 Lt iki 67 Lt. Taip norima paskatinti smulkiuosius ir pradedančiuosius verstis mėsine gyvulininkyste.

Šaltinis: LR Žemės Ūkio Ministerija

Susiję straipsniai

Comments are closed.