Naujienų apžvalga: 2020-03-05

MILKŪkininkai: įdomu, kaip valdžia įtikins tūkstančius protestuojančių, kad nauji mokesčiai jiems naudingi. Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas (NEKS) toliau kelia diskusijas ir sėja nerimą. Nors šis dokumentas, pagal kurį Lietuva prisiima daugybę įsipareigojimų ir užsibrėžia CO2 mažinimo tikslus, jau pateiktas Europos Komisijai, žemdirbiai reikalauja, kad jis būtų keičiamas. Plačiau

Ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines. Iki 120 tūkst. Eur vienam projektui galės gauti ūkininkai, nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. teiksiantys paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ir atitikę keliamus reikalavimus.  Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 881 134 Eur paramos lėšų. Plačiau

Bepiločiai orlaiviai kuria dirvožemio pasus. Bepilotis orlaivis apžvelgia laukus 2 km spinduliu, fotografuoja 14 megapikselių raiška ir tiesiogiai vaizdą perduoda pilotui – taip esmingai keičiasi tradicinis ūkininkavimas. Nauja paslauga – jau čia pat. Plačiau

Užauginsime daugiau produkcijos, bet maistinė vertė bus menka.  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto (GMF) Aplinkotyros katedros docentė Jūratė Žaltauskaitė pripažįsta, kad dabartinė tendencija tokia, jog nesilaikant sėjomainos principų, vietoj to renkantis vis didesnius trąšų, augalų apsaugos priemonių kiekius, gal ir gebame užauginti pakankamai didelį kiekį produkcijos, tačiau jos maistinė vertė nebūtinai išlieka tokia pati arba net mažėja. Plačiau

JAV ūkininkai nesitiki pajamų ir investicijų augimo.  Dauguma JAV ūkininkų prognozuoja tokį pat ar mažesnį pelną ir mažėjančias investicijas 2020 metais, nepaisant naujų JAV prekybos susitarimų, rodo paskelbtos apklausos rezultatai. Nors ūkininkai išlieka nusiteikę „atsargiai optimistiškai“ ir mano, kad JAV ir Kinijos prekybos susitarimas bei naujasis Šiaurės Amerikos prekybos susitarimas su Meksika ir Kanada padidins eksportą, „jie nelinkę daug investuoti į pastatus, mašinas ar įrenginius“, pareiškė Amerikos žemės ūkio federacija. Plačiau

Apsaugai nuo vilkų – europinė parama. Pastaraisiais metais ūkininkai nebeapsikenčia vilkų išpuolių ir jų daromos žalos. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) nuo kovo 2 d. iki balandžio 2 d. bus renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Ji padės ūkininkams kovoti su suįžūlėjusiais pilkiais ir išvengti jų daromos žalos gyvulininkystei. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.