Darbštiems ir iniciatyviems nėra kliūčių

Kovo 25 d. žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna kartu su Žemės ūkio ministerijos specialistų komanda Seimo Kaimo reikalų komiteto nario Petro Čimbaro kvietimu lankėsi Molėtų rajone, kur susitiko su savivaldybės atstovais ir gausiai susirinkusiais rajono žemdirbiais, taip pat lankėsi sėkmės lydimame ūkininko Giedriaus Prakapavičiaus avininkystės ūkyje, nuolat ieškančioje naujovių Alantos technologijos ir verslo mokykloje.

Ne paslaptis, kad Molėtų rajonas nepasižymi derlingomis žemėmis, todėl šio regiono prioritetinė vystymosi kryptis – rekreacija, leidžianti plėtoti ekologinį ūkininkavimą, poilsio ir turizmo infrastruktūrą. Nepaisant to į susitikimą su valdžios atstovais susirinko gausus žemdirbių būrys. Pastarieji aktyviai domėjosi žemės ūkio aktualijomis, drąsiai uždavinėjo jiems rūpimus klausimus bei dalijosi skauduliais.

Prof. V.Juknai, pristačiusiam prioritetinius veiklos darbus ir siekius kuo greičiau stabilizuoti šalies gyvulininkystę, teko patikinti susirūpinusius žemdirbius, kad visi šie klausimai nebus sprendžiami draudimų keliu, kurie neduoda gerų rezultatų, o viskas remsis ekonomine nauda. Ministras detaliai paaiškino, kad naujajame 2014-2020 m. finansiniame laikotarpyje 12 proc. tiesioginių išmokų bus susieta su gamyba – tai ir bus pagrindas remiant gyvulininkystę. Prof. V.Jukna taip pat informavo apie kuriamą gyvulininkystės plėtros strategiją, derybas su Aplinkos apsaugos ministerija dėl mažesnių aplinkosaugos reikalavimų statant ar rekonstruojant fermas, o su Europos Komisija – dėl dalinio veislinių gyvulių įsigijimo kompensavimo. Ministras su žemdirbiais pasidalijo idėjomis kurti biojėgaines prie gyvulininkystės kompleksų, gyvulių penėjimo kooperatyvus. „Padaryta klaida, kad buvo investuota tik į perdirbimo įmones, dabar svarbu atsigręžti į pirminę gamybą. Įsikūrusiam ūkiui pirmuosius metus visos institucijos turėtų tik geranoriškai padėti, o ne bausti“, – akcentavo V.Jukna.

Susitikimo metu nebuvo pamirštas ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų klausimas. Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis pasakojo, jog šios išmokos už pieną, bulius, karves žindynes ir ėriavedes yra papildomai valstybės skiriama parama, daugiau orientuota gyvulininkystės sektoriui. Smulkių ūkių neturėtų išgąsdinti ir plačiai nuskambėjusi išmokų moduliacija, nes išmokų mažinimas aktualus bus tik stambiems ūkiams.

Kaip žinoma, kitais metais baigiasi pereinamasis laikotarpis, diskusijos dėl žemės įsigijimo užsieniečiams darosi vis karštesnės. Molėtų krašto žemdirbiai taip pat domėjosi, kokių priemonių imamasi, kad žemę galėtų įsigyti tie, kurie ją dirba. Juos domino ir veterinarijos tyrimų, bitininkystės, akvakultūros, samanės gamybos legalizavimo, ekologinių produktų mugių rengimo, „sofos“ ūkininkų tramdymo, sezoninio darbo apmokėjimo, paraiškų teikimo ES paramai gauti klausimai.

Susitikimo metu paaiškėjo, kad melioracijos tinkamo funkcionavimo problema šiame krašte ypač opi problema. Ne vienas susitikimo dalyvis skundėsi dėl neefektyviai veikiančių melioracijos sistemų ir savivaldybės bejėgiškumu kreipiantis pagalbos. ŽŪM Išteklių ir kokybės departamento direktorius Saulius Jasius pripažino, kad lėšų tinkamam melioracijos sistemų funkcionavimui tikrai trūksta ir pristatė galimybes, kaip būtų galima ateityje spręsti šią problemą, naudojantis nacionalinėmis bei 2014-2020 m. programinio laikotarpio lėšomis, kuriant melioracijos naudotojų asociacijas melioracijos projektams įgyvendinti.

Pasibaigus susitikimui su žemdirbiais, žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, pažadėjęs apsilankyti ir kitąmet, išvyko į Giedriaus Prakapavičiaus ekologinį ūkį, kuriame auginamos Lietuvos klimatui tinkamos Suffolk veislės avys. Pasak ūkininko, prieš dešimt metų nebuvo kur dėti avių vilnos, mėsa irgi nebuvo paklausi, o dabar tos problemos nebėra. Paskerdus gyvulį sunaudojama viskas. O ūkininko teigimu, reklamos visai nereikia, nes klientai jį puikiai pažįsta. Dabar didžiausias ūkininko rūpestis – pasistatyti sūrinę, įrengti melžimo liniją. „Akivaizdu, kad nederlingos žemės – ne kliūtis dabštiems ir iniciatyviems, atkakliai siekiantiems tikslo”, – ūkininko sėkme džiaugėsi V.Jukna.

Ministras taip pat lankėsi ir prieš keletą metų garbingą 50 metų įkūrimo jubiliejų paminėjusioje Alantos technologijos ir verslo mokykloje, kuri nuolat ieško naujovių verslo, gamybos, technologijų ir paslaugų srityse, konsultuoja žemdirbius ir verslininkus. Pasak mokyklos direktoriaus Vlado Pusvaškio, jie džiaugiasi kiekviena nauja pažintimi, kuri neretai perauga į dalykinį bendradarbiavimą. „Džiaugiuosi, kad siekiate ugdyti pilnus entuziazmo, noro mokytis žmones ir kartu esate svarbi kaimo bendruomenės dalis, puoselėjate senas ir kuriate naujas tradicijas“, – už šiltą priėmimą padėkojo prof. V.Jukna.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.