Daugės tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis gavėjų

avys

Supaprastinus reikalavimus, tiesioginėmis išmokomis už mėsinius galvijus ir mėsines avis dabar galės pasinaudoti dar daugiau paramos gavėjų. Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 73 patvirtino Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisykles. „Šias taisykles parengėme atsižvelgdami į gautus paramos gavėjų pasiūlymus supaprastinti reikalavimus, kad kuo daugiau valdos valdytojų galėtų pasinaudoti numatytomis išmokomis už savo ir partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir mėsines avis“, – sako ministras, pabrėždamas, kad šiomis išmokomis yra palaikomos mėsinių galvijų ir mėsinių avių laikytojų pajamos ir užtikrinamas dabartinis gamybos lygis.

Pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisyklėse, siekiantiesiems gauti išmokas yra šie:

išmoka mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams;

– savo ar valdos partnerio vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotos ir suženklintos mėsinės avys ir ne jaunesni nei 12 mėn. (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo datai arba gyvi 2014 m. gruodžio 31 d.) mėsiniai galvijai 2014 metais nepertraukiamai turi būti išlaikyti ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų;

– mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki 2014 m. spalio 31 d. (t. y. duomenys apie mėsinių galvijų/avių laikymo pradžią į Ūkinių gyvūnų registrą turi būti įvesti iki 2014 m. spalio 31 d. įskaitytinai);

– išmoka pagal 2014 m. pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį gali būti skiriama tik vieną kartą;

– išmokos gavėjai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234;

– atitikti kitus taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis valdos valdytojams bus pradėtos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turės būti išmokėtos ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.

Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai bus nustatyti ne vėliau kaip iki 2015 metų vasario 10 d. atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie šių taisyklių reikalavimus atitinkančių valdos valdytojų, pretenduojančių gauti paramą, už savo ir (ar) partnerių vardu laikomą mėsinių galvijų ir mėsinių avių skaičių.

Parengta pagal ŽŪM informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.