Diskusijos dėl žemės ūkio politikos tęsiasi

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna kovo 18–19 d. Briuselyje dalyvaus Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje, kurio metu valstybės narės tęs diskusijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos bei sieks bendro susitarimo.

Airija, šiuo metu pirmininkaujanti valstybė, tarybos metu tikisi suformuoti bendrą požiūrį dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir iki birželio pabaigos pasiekti politinio susitarimo su Europos Parlamentu ir Europos Komisija.

Tarybos posėdžio metu valstybių narių ministrai diskutuos dėl tiesioginių išmokų (bazinės išmokų schemos), skiriamų ūkininkams, elementų. Ministrai aptars bendrojo žemės ūkio produktų rinkos organizavimo pasiūlymus (dėl vynmedžių sodinimo teisių, cukraus kvotų, prekybos standartų ir kt.).

Taipogi pastarieji diskutuos dėl nuobaudų dydžių už „žalinimo“ reikalavimų nesilaikymą ir aptars pasiūlymus kaimo plėtros srityje (dėl vietovių, turinčių gamtinių kliūčių, išskyrimo, agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokų ir kt.).

Kovo 19 d. pirmininkaujanti Airija tarybos metu organizuoja neformalią valstybių narių ministrų diskusiją apie ES žemės ūkio perspektyvas.

Ministras prof. V. Jukna vizito Briuselyje metu ketina susitikti su Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininku Paolo De Castro ir pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.

Parengta pagal ŽŪM informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.