Dumbliai gali išspręsti pieno ūkių problemas?

melsvadumbliai

Melsvadumblio Spirulina platensis pagrindu gaminamo pašarų priedo Spilamix sudėtyje yra visos maisto medžiagos, būtinos gyvulių gyvybiniams procesams palaikyti. Bandymas, naudojant šį pašarų priedą, atliktas L. Pudžiūvelienės ūkyje, Girdvainių kaime, Rietavo seniūnijoje, Rietavo savivaldybėje. Bandymo vietos pasirinkimą lėmė ūkio karvių produktyvumas, šėrimo ir laikymo technologijos. Šiame ūkyje iš karvės melžiama apie 7 200 kg 4,40 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo pieno.

Bandymas pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų parengtą metodiką truko 90 dienų. Prieš bandymą atliktas kontrolinis melžimas. Pagal gautus produktyvumo duomenis ūkyje sudarytos analogiškos karvių grupės: kontrolinė ir bandomoji. Jų laikymo sąlygos buvo vienodos. Abiejų grupių karvės šertos iki soties vytintu daugiamečių žolių silosu ir gaudavo po 3 kg AB „Kretingos grūdai“ visaverčio kombinuotojo pašaro.

Bandomosios grupės karvės tyrimo metu papildomai per parą gaudavo po 33,3 g produkto Spilamix, kuris buvo įmaišomas į kombinuotuosius pašarus. Pirmąją savaitę kai kurios karvės ėdė nenoriai, bet vėliau apetitas padidėjo. Bandymo metu stebėtas gyvulių sveikatingumas, apetitas, rujų ryškumas. Stebėjimo duomenys užrašomi žurnaluose. Pieno primilžiai nustatyti kas savaitę, o pieno kokybės rodikliai – kartą per mėnesį VĮ „Pieno tyrimai“.

Tiriamuoju laikotarpiu abiejų grupių karvių primilžiai buvo skirtingi. Bandomosios grupės karvės buvo produktyvesnės negu kontrolinės. Už jų pieną gauta daugiau pajamų.

Bandymo metu už kontrolinės grupės vienos karvės pieną per laikotarpį gauta vidutiniškai po 1 598,62 Lt, o už bandomosios grupės vienos karvės pieną gauta atitinkamai po 1696,37 Lt (6 proc.). Už bandomosios grupės karvių pieną gauta vidutiniškai po 97,75 Lt pajamų daugiau negu už kontrolinių. Tiriamuoju laikotarpiu už bandomosios grupės karvių (n=10) pieną gauta 16 963,70 Lt arba 977,5 Lt pajamų daugiau nei už kontrolinės grupės karvių (n=10). Abiejų grupių karvės buvo sveikos, normaliai įmitusios, jų apetitas buvo geras.

Bandymo metu bandomosios grupės karvių gamybiniai ir ekonominiai rodikliai buvo geresni nei kontrolinės grupės.

1 lentelė. Pajamos už pieną

2 lentelė. Technologijos efektyvumas

Tiriamuoju laikotarpiu, po savaitės nuo bandymo pradžios, padidėjo bandomosios grupės karvių apetitas ir pradėjo didėti primilžis. Už bandomosios grupės karvių pieną gauta daugiau pajamų (2 proc.) nei už kontrolinių. Bandymo metu karvių šėrimo technologija, taikyta bandomosios grupės karvėms, buvo ekonomiškai efektyvesnė negu taikoma ūkyje (kontrolinė grupė).

Daugiau straipsnių apie šėrimą rasite čia.

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2014 m.
Irena Smilgevičienė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rietavo sav. biuro gyvulininkystės konsultantė

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.