Gyvulininkystės reikmėms siekiama išsaugoti pievas ir ganyklas

e4576681ecfe92441567c5f99db0a4fb_orig

Nuo rytdienos, balandžio 14 d., prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio ministerija atkreipia deklaruojančiųjų dėmesį, kad pievos ir ganyklos, esančios tame pačiame lauke iš eilės 4 metus ir ilgiau, šiemet Lietuvoje turi būti deklaruojamos jau kaip daugiametės.

Vienas iš prioritetinių žemės ūkio klausimų šiuo metu yra gyvulininkystės skatinimas, o šiai priemonei plėtoti būtinos pievos ir ganyklos. Šis klausimas ypatingai keliamas ir dėl klimato kaitos, nes Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog visose bendrijos narėse turi būti išsaugoti daugiamečių pievų ir ganyklų, esančių tame pačiame lauke iš eilės 5 metus ir ilgiau bei nedalyvaujančių pasėlių rotacijoje, plotai.

Kelių paskutiniųjų metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenimis, Lietuvoje daugiamečių pievų plotai mažėja ir jau viršija ES teisės aktais nustatytas leistinas sumažėjimo ribas. Neatsitiktinai Europos Komisija paprašė Lietuvos institucijų nurodyti, kokių veiksmų jos ėmėsi, kad išlaikytų daugiamečių pievų plotus. Atlikta deklaravimo duomenų analizė parodė, kad Lietuvoje yra daug pievų ir ganyklų, kurios deklaruojamos paprastu pievų ir ganyklų kodu (t. y. pievos ir ganyklos iki 5 metų) kelis metus iš eilės tame pačiame lauke. Pagal ES teisės aktus tokios pievos ir ganyklos šiemet turėtų būti traktuojamos kaip daugiametės.

Siekiant įrodyti, kad faktinis daugiamečių pievų plotas Lietuvoje nemažėja taip sparčiai, jog reikėtų reikalauti iš pareiškėjų jas atsėti, šiemet paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, kad pievos ir ganyklos, esančios tame pačiame lauke 4 paskutiniuosius metus iš eilės, Lietuvoje turi būti deklaruojamos daugiamečių pievų (ganyklų) kodu.

„Padarę tokį pakeitimą, kad daugiamečių pievų ir ganyklų plotas būtų išlaikytas atitinkamo dydžio, kokio reikalauja ES, mes ne tik kad išvengtume galimų finansinių sankcijų, bet kartu ir paskatintume gyvulininkystės šakos plėtrą“, – įsitikinęs žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Daugiau apie gyvulininkystės ūkių vystymą

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.