Ir kaip nukakti iki savos žemės?

Rekonstravus Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvę, pagrindinė gatvė liktų siaura, tačiau bus platūs šaligatviai ir daug eismo salelių, o ūkininkų technikai joje tiesiog neliks vietos.

UAB „Kelprojektas“ projekto vadovui Rolandui Alubickiui rajono Saugaus eismo komisijai pristatinėjant būsimos rekonstrukcijos viziją, iškilo daug neaiškumų, nes po rekonstrukcijos didžiausio eismo Kelmės gatvė būtų tik trijų metrų pločio, joje būtų tik viena eismo juosta, kelyje būtų įrengtos trys saugaus eismo salelės – prie abiejų miesto vartų ir ties „Tau“ parduotuve. Kodėl jos tokios plačios, projektuotojai neatsakė. Neaišku ir tai, kodėl Kelmei reikia tokių plačių šaligatvių, kodėl automobilių stovėjimo vietų skaičius vis dar mažinamas, nors ir dabar jau nėra kur pastatyti automobilį. Pagal projektą nebus automobilių stovėjimo aikštelės prie „Sodros“, „Kražantės“ pagrindinės mokyklos. Iš to kyla klausimas, kaip elgsis tėvai, atvežę vaikus į mokyklą: nepaisys kelio ženklų, ar..? „Senojo malūno“ kavinė taip pat liktų be automobilių stovėjimo aikštelės, nes tai – tik kavinės savininkų rūpestis ir t.t.

Rajono ūkininkai skundžiasi, kad jie apie būsimą gatvės rekonstrukciją sužinojo paskutiniai ir tik iš spaudos. Niekas į projekto svarstymo posėdžius jų nekvietė ir neinformavo. Dabar jie net neįsivaizduoja, kaip pasieks savo laukus, jei negalės važiuoti pro Kelmę, juk jų žemės ūkio technika susiaurintoje gatvėje nebeišsiteks, o aplinkkelių nėra.

Jaunas ir perspektyvus ūkininkas Gediminas Kareiva iš Kukečių deklaravo 70 ha žemės ūkio naudmenų. „Mano ūkio žemėnauda yra keliose seniūnijose. Jei noriu pasiekti man nuosavybės teise priklausančius žemės ūkio plotus su žemės dirbimo, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo didžiagabarite žemės ūkio technika, man reikia pervažiuoti Kelmės miestą įvairiomis kryptimis, nes aplinkkelio nėra. Žemės ūkio technikos plotis yra nuo 2,55 iki 8 metrų. Susiaurinus važiuojamąją kelio dalį, eismas būtų ribojamas, o kai kur – visiškai negalimas. Įgyvendinus tokį projektą būtų pažeistos mano teises, nes labai suprastėtų ūkininkavimo sąlygos, mano ūkiui būtų padaryta didžiulė žala, pažeistos bendros mano ir ES struktūrinių fondų ilgalaikių projektų sutarčių sąlygos“, – rašė ūkininkas jau po projekto pristatymo „Kelprojekto“ vadovui R.Alubeckiui.

Graužų kaimo ūkininkas Algis Vaičiulis, kuris valdo 320 ha žemės įvairiose seniūnijose, irgi mano, kad rekonstravus gatvę būtų apribota jo judėjimo laisvė, nevykdomos ES struktūrinių fondų ir jo sudarytos sutartys, todėl jam grėstų dideli finansiniai nuostoliai ir gal net ūkio žlugimas.

Ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Romas Docius projekto rengėjus pakvietė atvykti į ūkininkų susirinkimą, kuriame visi kartu apsvarstytų projektą ir drauge rastų visiems priimtinus sprendimus. R.Docius teigimu, ES teisės aktai, rengiant techninius darbo projektus, įpareigoja laikytis techninių projektų rengimo reikalavimų, be to, privalu atsižvelgti ir į bendruosius reikalavimus, o minėta numatoma rekonstruoti kelio atkarpa visiškai neatitinka bendrųjų reikalavimų.

R.Docius priminė, kad pagal ES teisės aktus projektavimo darbai gali būti rengiami tik atsižvelgiant į visų gyventojų sluoksnių interesus, tačiau šiuo atveju paisoma tik miesto gyventojų, kaimų ar net priemiesčio žmonės pamirštami. Projektuotojai turbūt nelabai įsivaizduoja, kas vyksta kaimiškame rajone ir su kuo ten valgoma druska.

Deja, projekto vadovas R.Alubickis raštu atsakė, kad į ūkininkų susirinkimą neatvyksiąs, nes „kelio rekonstravimo projekto parengimas yra baigtas ir perduotas Lietuvos automobilių kelių direkcijai (užsakovui). Į pasiūlymus, kurie buvo pateikti svarstymo metu, negalėsime atsižvelgti“. Projekto vadovas taip pat priminė, kad projektas buvo pristatytas ir spaudoje, ir savivaldybės tinklalapyje, ir net seniūnijos skelbimų lentoje.

Vis dėlto ūkininkai nenuleidžia rankų. Jie dar kartą kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją teigdami, kad buvo paliktas per trumpas laiko tarpas susipažinti su projektu ir jį apsvarstyti. Jiems esą būtina kreiptis į tarptautinės teisės specialistus, nes, jų nuomone, akivaizdu, „kad tokio projekto parengimas ir įgyvendinimas pažeidžia nemažos dalies žemdirbių interesus. Negavę tarptautinės teisės specialistų išvadų, negalime pagrįstai reikalauti sustabdyti tokių projektų rengimą ir vykdymą ne tik Kelmės rajone, bet ir visoje Lietuvoje“. Kol kas į šį raštą ūkininkai sakė atsakymo negavo, tačiau jau gavo keletą rimtų ES teisės žinovų atsakymų. Pasak jų, įgyvendinus tokį projektą pablogėtų ūkininkavimo sąlygos. Ūkininkams, kurių susisiekimas būtų apribotas, tektų nuostolingai parduoti žemes, nes jie neturėtų kaip jų dirbti. Norint įgyvendinti šį projektą, pirmiausia reikėtų įrengti aplinkkelį. Taigi, ūkininkai laukia, o projektas pradedamas įgyvendinti, kaip bus toliau neaišku.

Parengta pagal valstietis.lt informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.