Išmokų avansai pieno gamintojams

Nuo spalio 16 d. žemdirbiams pradėti mokėti tiesioginių išmokų avansai už 2012 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Patys pirmieji avansus gavo pieno gamintojai.

Žemės ūkio ministerija, suprasdama sudėtingą šalies pieno gamintojų padėtį ir suderinusi su socialiniais partneriais, nusprendė mokant tiesioginių išmokų avansus už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, pirmumą teikti pieno gamintojams. Avansai mokami pieno gamintojams, kurie 2012 metais deklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, ir faktiškai pardavė pieną 2011-2012 kvotos metais arba 2012-2013 kvotos metais.

Iki spalio 22 d. avansinės išmokos pervestos 32 415 pareiškėjų, jiems išmokėta suma viršija 129,5 mln. Lt. Primename, kad avansinė išmokų dalis siekia 200 Lt/ha.

Per ateinančias dvi savaites Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos planuoja išmokėti avansus deklaravusiems pasėlius – 80 tūkst. pareiškėjų gaus apie 200 mln. litų. Apie 5 mln. litų turėtų sulaukti 5 tūkst. pareiškėjų, turinčių ganyklų ir gyvulių (ne pieno ūkiai). Avansai mokami tiems pareiškėjams, kurie atitinka nurodytus prioritetinius kriterijus, jei jų paraiškos baigtos vertinti, jose nenustatyta neatitikimų ir yra baigti visi reikiami administraciniai patikrinimai bei patikros vietoje.

Tiesioginių išmokų avansai bus mokami iki lapkričio 30 d.

Šaltinis: LR Žemės Ūkio Ministerija

Susiję straipsniai

Comments are closed.