Ką sutarė Europos Vadovų Taryba dėl ES daugiametės finansinės programos

Vasario 7–8 d. vykusios Europos Vadovų Tarybos metu buvo sutarta dėl 2014–2020 daugiametės finansinės programos. Priimtiems pasiūlymams dar turi pritarti Europos Parlamentas, kuris šiuo klausimu balsuos kovo – balandžio mėn.

ES aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame derėtasi dėl naujojo ES biudžeto, numatytas visoms ES valstybėms narėms skirtų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) asignavimų mažinimas, palyginus su pradiniu Europos Komisijos teiktu pasiūlymu: tiesioginėms išmokoms – 5,2  mlrd. EUR arba 1,8 proc. (nuo 283,05  iki 277,85 mlrd. EUR); kaimo plėtrai – 7,03 mlrd. EUR arba 7,6 proc. (nuo 91,96  iki 84,94 mlrd. EUR).

Tiesioginės išmokos

Tiesioginių išmokų (TI) konvergencijos tarp ES valstybių narių procesą siūloma įgyvendinti per 6 metus – nuo 2015 iki 2020 finansinių metų. Sutarta, kad iki 2020 m. visos valstybės narės turėtų pasiekti ne mažesnį kaip 196 EUR/ha TI lygį. TI mažinimą ir ribojimą stambiems paramos gavėjams pasiūlyta palikti savanorišką (t.y. spręs kiekviena šalis atskirai). Pritarta Europos Komisijos planams dėl 30 proc. TI voko skyrimo už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą – „žalinimą”. Sutarta dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp I ir II ramsčio galimybės (papildomai iki 15 proc. TI arba Kaimo plėtros nacionalinio voko). Valstybėms narėms, kurių TI lygis mažesnis negu 90 proc. ES vidurkio, suteikiama galimybė pervesti papildomai dar 10 proc. iš Kaimo plėtros nacionalinio voko TI finansuoti.

Kaimo plėtra

Visoms Valstybės narėms skiriamas kaimo plėtros biudžetas – 84 936 mln. EUR. Iš bendro kaimo plėtrai skiriamo biudžeto 16-kai valstybių narių yra numatyti  5 556  mln. EUR specialūs asignavimai  kaimo plėtrai (iš jų  Lietuvai – 100 mln. EUR ).

Derybų rezultatai Lietuvai

Preliminariais skaičiavimais einamosiomis kainomis, TI vokas padidės 1 345 mln. EUR arba 70,7 proc. – t.y. nuo 1 902  iki 3 247 mln. EUR.

2013 m. TI mokama 141 EUR/ha, 2020 m. – 196 EUR/ha.

Kaimo plėtros finansavimas sumažės 163,7 mln. EUR arba 9,3 proc. (nuo 1 766 iki 1 602,3 mln. EUR).

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.