Pranešti apie sutvarkytus griovius – iki gegužės 15 d.

rodykhkllė
Paramos gavėjai, 2014 m. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, iki š. m. gegužės 15 d. turi pranešti apie atliktus darbus.

Paramos gavėjai, praėjusiais metais pateikę paraiškas ir jau įvykdę prisiimtus įsipareigojimus pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, apie atliktus darbus turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA). Paštu, faksu ar el. paštu pranešimai nepriimami.

Pranešimą dėl atliktų darbų pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ reikia pateikti iki š. m. gegužės 15 dienos. Gavę šį pranešimą, NMA darbuotojai atvyks ir patikrins, ar visi darbai, nurodyti savivaldybės sudarytoje ir išduotoje sąmatoje, yra atlikti.

Pavyzdinę pranešimo formą galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.