Svarbu teikiantiesiems mokėjimo prašymus

rodyklė

Baigiantis 2007–2013 metų finansiniam laikotarpiui, paramos gavėjai turėtų suskubti vykdyti investicinius projektus ir laiku teikti mokėjimo prašymus, siekdami, kad jų patirtos investicijos būtų kompensuotos.

Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 20 darbo dienų

Dauguma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinių priemonių paramos gavėjų galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Dalis pareiškėjų turi šiek tiek daugiau laiko, nes taip numatyta kai kurių priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Baigti projektą ir pateikti galutinį mokėjimo prašymą jie gali iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pakoreguotose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse pasikeitė terminas, per kurį mokėjimo prašymus galima pateikti pavėluotai.

Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 20 darbo dienų nuo paramos sutartyje ar paraiškoje nustatytos datos, bet ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami. Ši nuostata taikoma visiems paramos gavėjams, mokėjimo prašymus teikiantiems nuo 2015 m. balandžio 10 d., išskyrus atvejus, kai kitokios nuostatos numatytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Primename, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Mokėjimo prašymai – tik atlikus investicijas

Paramos gavėjai, įgyvendindami projektus pagal investicines priemones, turėtų atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais NMA teritoriniams skyriams turi pateikti tik tada, kai atliktos projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijos.

Pasitaiko situacijų, kai projekto vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia anksčiau, nei jo įsigytos prekės pristatomos į projekto įgyvendinimo vietą ar sumontuojama nusipirkta įranga. Pažymėtina, kad taip neturėtų būti. Atvykę į patikrą NMA darbuotojai turi rasti prekes ar sumontuotą įrangą projekto įgyvendinimo vietoje.

Tais atvejais, kai paramos gavėjas įgyvendina visas numatytas investicijas, rekomenduojama mokėjimo prašymą pateikti iš karto, nelaukiant paramos sutartyje ar paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino.

Paramos gavėjus, planuojančius projekto įgyvendinimo darbus ir mokėjimo prašymų teikimo terminus, kviečiame susipažinti su NMA parengtomis gairėmis, kurias galima rasti paspaudus nuorodą. Atkreipiame dėmesį, kad šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio, – terminai gali skirtis.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.