Naujienų apžvalga: 2017-01-04

pinigaiBus keičiami investicinės paramos prioritetai ir taisyklės. Beveik 70 proc. lėšų, numatytų Kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje (KPP) investicijoms į materialųjį turtą, valdų modernizavimą ir perdirbimą, buvo panaudotos per pirmuosius programos įgyvendinimo metus, tad per ateinančius ketverius metus naujų investicijų į žemės ūkį galimybės labai sumažėja. Plačiau

Su kuo konsultuotis dėl konsultavimo paslaugų gavimo? Daliai paramos gavėjų, šiais metais pateikusių paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos” veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, Nacionalinė mokėjimo agentūra jau išsiuntė informacinius pranešimus, informuojančius apie jiems skirtą paramos sumą, kuri gali būti panaudota konsultavimo paslaugoms. Plačiau

Reitinguoti visi šalies gyvulių sėklintojai. Gyvulių sėklintojai yra labai svarbūs gyvulių laikytojams. Nuo kruopštaus ir sąžiningo jų darbo platinant geresnę genetinę medžiagą nemaža dalimi priklauso sėkminga visos šalies gyvulių veislininkystės veikla. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pernai reitingavo visus respublikoje dirbančius sėklintojus. Plačiau

Mišrus ūkis imlesnis investicijoms, bet leidžia jaustis stabiliau. Nepaisant pienininkystės ūkius slėgusių sunkumų, Mockūnuose ūkininkaujantys Kęstutis ir Renata Valentinavičiai į ateitį žvelgia optimistiškai, žada nepasiduoti ir toliau puoselėti jau daugiau kaip du dešimtmečius kuriamą mišrų ūkį Biržų rajone. Plačiau

Pažangiems ūkininkams didžiausia vertybė – žinios ir informacija. Mokymasis visą gyvenimą tapo neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, o ką jau bekalbėti apie žemdirbius, kai ES prasidėjus naujam 2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui ir Lietuvai dalyvaujant šioje bendrosios žemės ūkio politikos reformoje pagrindiniai Kaimo plėtros politikos tikslai: skatinti žemės ūkio konkurencingumą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus ir kt. Plačiau

Nelaimingoje Afrikos valstybėje pieno gamintojai džiaugiasi didesniais primilžiais. Vienoje skurdžiausių pasaulyje šalių Zimbabvėje, nepaisant pražūtingos sausros, per kurią šiemet maisto trūksta net 5,5 mln. gyventojų, pieno gamyba 2016 metais stebėtinai didėja. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.