Naujienų apžvalga: 2017-01-26

karvesPer penkerius metus melžiamų karvių sumažėjo daugiau kaip 30 tūkst. Nuo 2012 metų iki praėjusių metų pabaigos Lietuvoje melžiamų karvių sumažėjo 31 297. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2012 m. pabaigoje karvių laikyta 317 391. Įdomu, kad labiausiai jų sumažėjo per 2016 m., kai buvo pasiektas krizės dugnas ir kainos vėl ėmė po truputį stiebtis – 2015 m. gruodį. Plačiau

Gal­vi­jai ant snie­go pa­ste­bė­ti tik vie­ną kar­tą, ūki­nin­kui už­te­ko įspė­ji­mo. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) skel­bia, jog, įsi­vy­ra­vus žie­miš­kiems orams, vis dau­giau su­lau­kia pra­ne­ši­mų apie lau­ke ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ko­mus gal­vi­jus. Štai vi­sai ne­se­niai kai­my­ni­nia­me Tel­šių ra­jo­ne už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais vie­ną ūki­nin­ką teis­mas net­gi nu­bau­dė pi­ni­gi­ne bau­da. Plačiau

Avininkystės pažangą lemia geri palikuonys. Ką daryti, kad avininkystė būtų pelninga, kad veislininkystė taptų pažangia ir perspektyvia sritimi, o palikuonys kokybiški, kad avių vilnos nereikėtų išmesti arba parduoti pusvelčiui? Apie tai buvo kalbama ir su kaimynais latviais dalijamasi patirtimi Lietuvos avių augintojų asociacijos ir UAB „Šeduvos avininkystė“ surengtame seminare ,,Veislininkystės darbas avininkystėje“. Plačiau

Per metus žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 7,5%. Per metus žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 7,5%, rodo 2016 m. gruodžio mėnesio statistika, lyginama su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. Plačiau

Kada bus privaloma nurodyti žaliavinio pieno kilmę? Bandomasis projektas Lietuvoje bus įgyvendinamas dvejus metus – nuo 2017 sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir tada bus parengta ataskaita EK. Žemės ūkio rūmų ir Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ prašymu iki 2017 m. liepos 1 d. pieno perdirbimo įmonėms leidžiama sunaudoti turimas etiketes bei pakuotes ir prisitaikyti prie naujojo reikalavimo. Plačiau

Neskubėkime atsisakyti saugiklių žemei įsigyti“. „Žaliosios savaitės“ parodoje Berlyne laiko veltui neleido Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas. Susitikimuose su kitų šalių politikais buvo aptarti jautrūs klausimai – klimato kaita, ūkininkų parama po 2020-ųjų, saugikliai, taikomi žemei įsigyti. Plačiau

Daugiau viešumo – daugiau skaidrumo. Lietuvos pieno perdirbėjų asociacija „Pieno centras“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą prašydama nustatyti, ar Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nepažeidžia sąžiningą konkurenciją reguliuojančių teisės aktų, pradėjusi viešai skelbti konfidencialią informaciją apie konkrečių ūkio subjektų mokamas pieno supirkimo kainas. Plačiau

Arla Foods“ vienu euro centu padidino vasario mėnesiui pieno supirkimo kainą. Kooperatyvas „Arla Foods“ nudžiugino Didžiosios Britanijos ūkininkus, paskelbdamas, jog minimali pieno supirkimo kaina vasario mėnesiui didės 1 euro centu už kilogramą. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.