Naujienų apžvalga: 2019-05-24

cow-3544489_960_720Kada pradėjome tręšti per lapus ir kaip tai darome šiandien? Lietuvoje tręšimas per lapus įprasta agrotechnine priemone tapo prieš 23-25 metus, kai atkūrėme šalies nepriklausomybę. Tuo metu baigėsi duoninių kviečių grūdų importas iš Rusijos, todėl siekėme patys išsiauginti aukštesnės kokybės kviečių grūdus, tinkamus duonos kepimui ar makaronų gamybai. Plačiau

Kaip saugiai naudoti augalų apsaugos priemones. Naudojant bet kurį augalų apsaugos produktą (toliau – AAP) visuomet būtina atidžiai perskaityti produkto etiketėje pateiktą informaciją. Etiketėje pateikiamos ne tik naudojimo rekomendacijos, bet ir nurodomos saugos priemonės, kurių reikia laikytis norint AAP naudojimo metu apsaugoti purškiantį asmenį, darbininkus, pašaliečius, gyventojus ir aplinką. Plačiau

Auditoriai nagrinėja ES įnašą į biologinę įvairovę ūkininkavimo srityje. Europos Audito Rūmai atlieka auditą, kuriuo siekia įvertinti, ar ES žemės ūkio politika padeda išsaugoti ir pagerinti biologinę įvairovę. Konkrečiai, auditoriai tikrins ES biologinės įvairovės strategijos koncepciją ir jos taikymą bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) srityje. Jie taip pat įvertins biologinei įvairovei ūkininkavimo srityje skirto ES finansavimo įgyvendinimą, stebėjimą ir vertinimą, rašoma pranešime žiniasklaidai. Plačiau

Užseniečių teisė įsigyti žemės Lietuvoje. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) dažnai sulaukia klausimų apie tai, kokie užsienio subjektai gali Lietuvoje įsigyti žemės. NŽT primena, kad užsienio subjektų teisę įsigyti žemės Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas (Konstitucinis įstatymas). Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.