Naujienų apžvalga: 2019-06-26

Lima-organic-lactosefree-vegan-ricemilk-from-Germany-cup-1024pxSiūlo peržiūrėti pieno sektoriaus plėtros strategiją. Pieno sektoriaus problemos bado akis. Laukiame, ką po Europos Teisingumo teismo dėl Pieno įstatymo nuostatų pasakys Konstitucinis teismas. Tačiau kol bus pakeistas įstatymas, dar praeis nemažai laiko, tuo tarpu pieno ūkiai tyliai traukiasi iš gamybos.  Plačiau

Rekordiškai karštas birželis: kaip apsaugoti žiemkenčius ir vasarojų? Nepaisant to, kad šių metų pavasario ir vasaros orai permainingi, fiksuojamas didelis drėgmės deficitas atmosferoje ir dirvožemiuose. Bendras kritulių kiekis nėra mažas, tačiau sausras nulemia ilgas laiko tarpas tarp liūčių ir nevienodas kritulių pasiskirstymas teritorijoje – dauguma žemių yra perdžiūvusios, o kitos – net per šlapios. Plačiau

Karščiai nesustabdė gyvūnų augintojų ir supirkėjų gyvenimo. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) paskelbus, kad per karščius kelionės su ūkiniais gyvūnais neturi būti planuojamos, kaimo žmonės sunerimo, jog gyvulių supirkėjai nesilaiko nustatytų reikalavimų – superkami veršeliai, skersti vežamos parduotos kiaulės, surenkami traumas patyrę galvijai.  Plačiau

Pasenę pieno milteliai iš Lietuvos – Azijos ir Afrikos valgytojams. Lietuva pardavė dešimtis tūkstančių tonų senų pieno miltelių, kurie pateko į Azijos ir Afrikos šalių rinkas. Marijampolėje pagaminti pieno milteliai išparduoti maišuose, ant kurių nėra jokio galiojimo laiko. Valstybinių institucijų atstovai sako, kad to nereikalauja Europos Sąjunga, nors gamintojai nustato galiojimo terminą – iki 2 metų. Plačiau

Trys mokslų daktarai viename ūkyje, arba nėra praeities be ateities ir dabarties. Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pa­kvies­ti į pa­žin­ti­nį se­mi­na­rą, bir­že­lio 7-osios ry­tą į ūki­nin­ko dr. Al­fon­so Pec­kaus so­dy­bą Ka­les­nin­kų kai­me rin­ko­si žem­dir­bių da­bar­ti­mi be­si­do­min­tys drau­gi­jos na­riai, esa­mi ir bu­vę že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, ben­dro­vių va­do­vai ir ūki­nin­kai. Si­nop­ti­kai bu­vo pri­ža­dė­ję lie­tų, ta­čiau dan­gus be de­be­sė­lio pa­kei­tė dau­ge­lio ūki­nin­kų, ža­dė­ju­sių da­ly­vau­ti se­mi­na­re, pla­nus. Plačiau  

Susiję straipsniai

Comments are closed.