Naujienų apžvalga: 2019-10-01

0_DSCN1724JPGKaip sustiprinti valstybės stuburą – ūkininkus? Sugebančių ūkininkauti vidutinių ir net smulkiųjų ūkių Lietuvoje yra, tačiau jų sėkmė – išimtys, patvirtinančios taisyklę, kad ne visi ūkininkai sugeba ir ne visi gali rinkoje surasti nišą ir greitai reaguoti. Be valstybės pagalbos  šimtatūkstantinė smulkiųjų ir vidutinių ūkių armija, deja, neišsilaikys. Kaip valstybė rūpinasi savo stuburo tvirtumu ir ką turėtų keisti? Plačiau

Ūki­nin­ko, ku­rio ūky­je žu­vo dar­bi­nin­kas, lau­kia ne bau­džia­mo­ji, o ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la. Apie ne­lai­mę,  ūki­nin­kau­jan­čio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ma­ri­jaus Kak­čio ūky­je, jau ra­šė­me – tą­dien kri­tęs si­lo­so ru­lo­nas už­mu­šė dar­bi­nin­ką P. N.  Dėl ne­lai­mės bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įvy­kį ty­rė ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (VDI). Pra­ėjo jau pus­me­tis, tad pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia ty­ri­mo ei­ga ir ko­kia at­sa­ko­my­bė gre­sia ūki­nin­kui. Plačiau

Rugpjūtį iš Lietuvos eksportuotas du kartus didesnis kiekis grūdų negu 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, nurodo Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.  Lietuvos grūdų supirkimo įmonės šių metų rugpjūtį eksportavo 340,9 tūkst. t grūdų. Beveik visą (99 proc.) eksportuotų grūdų dalį sudarė kviečiai (337,5 tūkst. t). Juos Lietuvos grūdų supirkimo įmonės eksportavo į Latviją, Vokietiją, Portugaliją, Ispaniją, Italiją, Didžiąją Britaniją, Šveicariją, Rusiją, Nigeriją, Kiniją ir Saudo Arabiją (vidutinė kaina – 175,49 Eur/t). Plačiau

Vietos po saule turi būti ir mažiems ūkiams.  Kaip miške savo vietą turi ir galingi medžiai, ir mažesni krūmai, ir pažeme besidriekiančios samanos, taip ir kiekvienoje šalyje turi būti surasta vietos įvairaus dydžio ūkiams – nuo stambiausio iki smulkiausio. Plačiau

Skelbiamas ketvirtas kvietimas įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas. Nuo spalio 1 d. ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 235 542 Eur paramos lėšų. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki gruodžio 31 d. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.