Naujienų apžvalga: 2019-10-08

Susirūpino, kad 2020-aisiais gali būti sumažintos lėšos žemės ūkiui. Valstybės biudžeto projekte 2020 metais numatoma žemės ūkio sričiai skirti 0,6 proc. lėšų mažiau negu 2019-aisiais, nors Lietuvos žemdirbiams tenkančios tiesioginės išmokos yra vienos mažiausių Europos Sąjungoje. Lygiai taip viena mažiausių yra ir bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų. Plačiau

Plastiko pakuočių žemės ūkyje tvarkymas griežtės. Aplinkos ministerija ketina griežtinti pašaro ir kraiko gyvuliams gamyboje panaudotų pakuočių, ypač polietileno, tvarkymą. Ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, kurios tinkamai nesutvarkys tokių pakuočių, tektų mokėti mokestį už aplinkos teršimą. Plačiau

Pienininkystės ūkio ateitį kuria su ES parama. Ignalinos rajono ūkininko Alfonso Balevičiaus valdose Mėšonių kaime baigiamos gyvulių fermos statybos. Ūkio šeimininkas tikisi, kad dar šį rudenį nauja ferma bus „apgyvendinta“. Šio pastato statybai parama bus suteikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Plačiau

Rizikos valdymo fondas skinasi kelią.  Palengva judant rizikos fondo idėjai, diskusijos, koks jis turėtų būti, kaip veikti bei kieno ir kokiomis lėšomis finansuojamas, dar nerimsta. Šia tema kalbėta Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo posėdyje. Plačiau

Pieną vartojančius žmones medikė palygino su veršiukais: ar bent nutuokiate, kam skirtas pienas? Kaip manote, kodėl pažindęs ir jau sotus veršiukas nebėga laukais, nors galėtų, o toliau sukiojasi aplink motiną karvę? Trumpas atsakymas būtų toks: todėl, kad veršiukas laukia kitos pieno dozės, nes prie pieno įprantama kaip prie narkotiko. Išsamesnis atsakymas į šį ir kitus klausimus apie šiuo metu itin kontraversiškai vertinamą pieną – šiame interviu. Plačiau

Naujosios Zelandijos ūkininkai sutinka mokėti už taršą.  Naujosios Zelandijos valdžia už šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą ketina įvesti mokesčius trąšų pramonei ir gyvulininkystės sektoriui. Nacionalinė ūkininkų asociacija tokius planus sutiko per daug nesipriešindama, tačiau perspėja, kad agrarininkų nereikėtų apsunkinti. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.