Naujienų apžvalga: 2019-12-31

poland-stripsLenkijos ūkininkas – kokios pas juos algos ir kodėl verta supirkinėti gyvulius iš lietuvių. „Man dar neteko matyti viskuo patenkinto ūkininko“, – kvatojasi Robertas Novakas, vienas iš Lenkijos žemės ūkio rūmų vadovų, su kuriuo sėdame kalbėtis apie tai, kaip gyvena kaimyninės šalis žemdirbiai. Plačiau

Iki metų pabaigos bus išmokėta didžiausia suma NMA istorijoje. Už šiais metais deklaruotus plotus ir turimus gyvulius iki gruodžio 31 d. ūkininkams iš viso bus išmokėta 545 mln. Eur paramos – tai yra didžiausia išmokėta paramos suma per Nacionalinės mokėjimo agentūros istoriją. Plačiau

Į kooperatyvą priimami tik pasirengę investuoti.  Ūkininkų kooperatyvas „Šiaulių aruodas“ paskutinėmis šių metų dienomis mini 10 metų veiklos sukaktį. 2019-ieji kooperatyvui ypatingi, nes pradėjo veikti bendrai narių lėšomis pastatytas grūdų elevatorius ir sėklų ruošimo cechas. Plačiau

Grūdų derlius pasaulyje šiemet pasieks rekordą.  Grūdų derlius pasaulyje 2019 metais pasieks rekordinį lygį, prognozuoja Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO). Organizacijos skaičiavimais, derlius šiemet sudarys 2,714 mlrd. tonų ir bus 2,1 proc. didesnis negu 2018 metais. Plačiau

Tiesioginės išmokos žemdirbiams: dabar ir ateityje. Susitikimuose su žemdirbiais dažniausi klausimai yra dėl tiesioginių išmokų: kodėl jos skiriasi nuo ES senbuvių šalių, kada ir kiek padidės. Pagal Stojimo į ES aktą tiesioginės išmokos jau 2013 metais turėjo siekti 100 proc. ES išmokų lygio. Tais metais vidutinis išmokų dydis ES siekė 268 Eur/ha, Lietuvoje – tik 144 Eur/ha. Plačiau

Kai­my­nų len­kų ža­lio­ji eko­no­mi­ka – ke­liais žings­niais prie­šais mus. Len­ki­jo­je pie­nas par­duo­tu­vė­je per­ka­mas ga­na pi­giai, o ūki­nin­kams už jį mo­ka­ma bran­giau. Lie­tu­vo­je yra ki­taip, pie­nas su­per­ka­mas už la­bai ma­žą kai­ną, o par­duo­da­mas – už la­bai di­de­lę. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis už ne­per­dirb­tą pro­duk­ci­ją – 5 pro­cen­tai, už per­dirb­tą – 8, o pas mus – 21 pro­cen­tas. Plačiau

Susiję straipsniai

Comments are closed.