Pakaitinio galvijų prieauglio laikymas

loving-mother-cow-and-calfPasibaigus profilaktoriniam periodui, 20 – 30 dienų sveiki veršeliai iš individualių gardelių perkeliami į gausiai kreikiamus grupinius gardus. Jie geriausiai auga, kai viename garde laikomi 4 – 6 gyvuliai. Priklausomai nuo turimų pastatų ir gyvulių skaičiaus, gardai gali būti įrengiami tame pačiame tvarte, kur laikomos karvės, arba atskirose patalpose. Labai svarbus, kad viename garde laikomi veršeliai būtų panašaus amžiaus ir svorio, kad nenurungtų vienas kito prie ėdžių.

Veršeliai paprastai girdomi pienu ar jo pakaitalais iki 4 mėnesių amžiaus, todėl prie kiekvieno gardelio iš tako pusės įrengiami loveliai koncentruotiems pašarams, o virš jų atlenkiami lankai kibirams su pienu įstatyti. Ant gretimus gardus skiriančių pertvarų įrengiamos ėdžios šienui. Kiekvienam veršeliui iki 4 mėnesių amžiaus skiriama 1,4 – 1,5 m2, o 4 – 6 mėn. – 1,8 m2 gardo ploto. Tokio amžiaus veršeliui skiriama 35 – 40 cm ėdžių ilgio. Šėrimo metu prie ėdžių turi tilpti visi gyvuliai.

Vasarą šios grupės veršeliai gali būti laikomi vasaros stovyklose, kad galėtų laisvai judėti gryname ore ir priprastų ėsti ganyklų žolę.

Buliukai nuo telyčaičių atskiriami, kai sulaukia 4 mėnesių. Laikant ant gilaus kraiko, 6 – 15 mėnesių telyčaitei skiriama 2,2 m2 , o 15 – 20 mėnesių – 3,2 m2 gardų ploto. Atsižvelgiant į fermos didumą, viename garde galima laikyti 4 – 12 gyvulių. Geriausia, kai vienam auginimo periodui sudaromos pastovios gyvulių grupės, o viename garde laikomi panašaus amžiaus ir svorio gyvuliai. Bet koks pergrupavimas ar kelių naujų gyvulių atvarymas į gardą sukelia grumtynes, sumažėja prieaugliai.

Esant galimybei, iš kiekvieno gardo padaromas išėjimas į mociono aikštelę. Ėdžios telyčaitėms turi būti tokio ilgio, kad prie jų vienu metu tilptų visi gyvuliai. 12 – 15 mėnesių telyčiai skiriama 45 – 60 cm ėdžių ilgio. Giliuose tvartuose, valomuose tik 1 – 2 kartus per metus, gali susikaupti 0,7 – 1,0 m storio mėšlo sluoksnis, todėl ėdžias ar lovius reikia taip įrengti, kad juos būtų galima tiek pat pakelti. Sekliuose tvartuose, iš kurių mėšlas šalinamas dažniau, šį darbą galima atlikti buldozeriu ar transporteriu. Ant kraiko palaidai laikomam pakaitiniams prieaugliui kraiko norma yra 3 – 4 kg nesmulkintų šiaudų per parą.

Daugiau straipsnių apie veršelių auginimą rasite čia.

Daugiau straipsnių apie fermų projektavimą rasite čia.

Parengė dr. V. Ribikauskas.

Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas.

Dalinkis:
Dr. Vytautas Ribikauskas

Apie Dr. Vytautas Ribikauskas

Išsilavinimas: nuo 1993 m. žemės ūkio mokslų daktaras (zootechnika 03).

Patirtis:  mokslas, mokymas, konsultavimas.

Mokslo institucija: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas.

Gyvūnų  mokslo  srities mokslinis darbas. Žemės ūkio gyvūnų  ir pašarų higiena,  sveikatingumas, gerovė, elgsena, laikymo  technologijos,   gyvulininkystės   ekologija   ir  agrarinė  aplinkosauga  gyvulininkystėje, gero ūkininkavimo praktika,  mėšlo  ir kitų atliekų ūkyje tvarkymas. Įvairių rūšių žemės  ūkio  gyvūnų  tvartų  įranga, mikroklimatas, klimato kaitos  įtaka gyvulininkystei.

Pareigos: Ekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Susiję straipsniai

Comments are closed.