Šalies žemės ūkio sektorius – sėkmingiausiai įsisavina ES teikiamą investicinę paramą

Žemdirbiai džiaugiasi pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemone „Žemės valdų modernizavimas“ – įsigiję modernios žemės ūkio technikos.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) specialistai prognozuoja, kad toks vienpusiškas modernumo suvokimas griauna kaimo kaip gyvo „organizmo“ pamatus. Teigia, jog sodžiaus išlikimui vienodai svarbūs trys kertiniai akmenys – gamyba, aplinkosauga ir socialinė gerovė.

LAEI mokslininkai atliko tyrimą, kurio metu daugiau nei 1000 ūkininkų (įvairaus amžiaus, išsilavinimo, turinčių įvairaus dydžio valdas) buvo pateikta anketa su klausimais, ką jie laiko inovacijomis ir kaip jas diegia, o jei nediegia, tai dėl kokių priežasčių.

LAEI mokslininkų atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad ūkininkai naujovių diegimą suvokia labai stereotipiškai ir yra įsitikinę, kad jas sėkmingai įgyvendina. Net 81 proc. ūkininkų teigė, kad per paskutinius penkerius metus įdiegė „reikšmingų naujovių“. Reikšmingos naujovės suprantamos kaip kitokios gamybos įrangos ar technikos naudojimas, augalų auginimo ar gyvulių laikymo ir šėrimo technologijų pakeitimas, kitų rūšių augalų auginimas. Taigi didžioji dalis ūkininkų naujoves sieja su nauja technikos įranga.

Tik nedidelė ūkininkų dalis inovacijas supranta ne tik kaip naujos technikos diegimą, bet kaip naujus darbo organizavimo metodus, naujovių sukūrimą rinkoje, darbuotojų vadybos, finansų ir valdymo metodų taikymą. Kaip naujovių diegimo tikslas dominuoja gamybos apimčių (22 proc.) ir darbo našumo (20 proc.) didinimas bei produkcijos kokybės gerinimas (18,5 proc.). Tik 10 proc. apklaustųjų diegiant naujoves siekia aplinkos apsaugos mažinant žalingą poveikį gamtai. O kaip pagrindinė priežastis kodėl nediegiamos naujovės, ūkininkai įvardino riziką (38 proc.).

LAEI mokslininkų teigimu, ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, stambieji ūkininkai vietoj naujų žemės valdų pirkimo iš smulkiųjų ūkininkų, galėtų su jais bendradarbiauti, taip didinant ir savo, ir jų veiklos našumą. Taip pat išskiriama, kad ne būtinai tik naujų technikos įrenginių diegimas ūkyje gali „atnešti“ naudos, labai svarbu palaikyti gerus santykius su produkcijos vartotojais, didinant jų pasitikėjimą gaminama produkcija ir taip kuriant ilgalaikių santykių pagrindą, to pasekoje bus efektyviau išnaudojama veikla, gaminama tai ko reikia ir kiek reikia.

LAEI vyriausios mokslo darbuotojos, socialinių mokslų daktarės D. Vidickienės nuomone, būtų labai gerai, jei tiek politikai, tiek stambieji ūkininkai sugebėtų kaip šachmatų žaidime numatyti bent tris ėjimus į priekį ir galvotų ne vien apie šiandieninį pelną, tačiau apie tai, koks bus kaimas po 10 metų. Tikėtina, kad toks požiūris lemtų ne vien naujovių diegimą, tačiau ir bendradarbiavimo skatinimą, kas visapusiškai duotų didesnę naudą.

Parengta pagal „Ūkininko patarėjas“ informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.