Šlapynų plotą nustatinės nemokamai

Pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas ir prisiimti naujus įsipareigojimus nuo 2013 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Šlapynių tvarkymas“, parengtas ir žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintas Šlapynių nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas. Remiantis minėtu aprašu, pareiškėjas pats negali nusistatyti šlapynių ir tikslaus jų ploto, kurį įsipareigos tvarkyti 5 metus, jis turi kreiptis į vykdytoją – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratoriją.

Labai svarbu tai, kad 2013 m. šlapynių plotą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija nustatys nemokamai.

Šlapynių plotą nustatančiam vykdytojui pareiškėjas elektroniniu paštu (zemantauskas@agrolab.lt, agrolab@agrolab.lt.) arba registruotu laišku (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija, Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas) turi pateikti:
1) prašymą, kuriame prašo nustatyti tikslų šlapynės plotą ir nurodyti jos ribas;
2) žemės sklypo plano kopiją su įbraižytais (pagal apraše esančius kriterijus) spėjamų potencialių šlapynių plotais.

Vykdytojas, išanalizavęs dokumentus ir kartografinę medžiagą, nustatys šlapynes ir apskaičiuos jų plotą, įbraižys jį žemės sklypo šlapynės ribų nustatymo plane ir ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos, šiuos duomenis pateiks pareiškėjui ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Pastarasis, gavęs duomenis iš vykdytojo, paskelbs juos Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pagal veiklą „Šlapynių tvarkymas“ bus renkamos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu.

Detalesnės informacijos dėl šlapynių ploto nustatymo galite pasiteirauti tel. (8 37) 311 531 arba el. paštu zemantauskas@agrolab.lt, agrolab@agrolab.lt.

Parengta pagal ŽŪM informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.