Smulkiesiems ūkiams išmokos didėja, stambiesiems – augimas pristabdomas

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) informuoja, kad ES tiesioginių išmokų moduliacija (arba kitaip – mažinimas) senosiose valstybėse narėse (VN) buvo pradėtas taikyti nuo 2005 m. (ankstesnio Europos Tarybos reglamento Nr. 1782/2003 10 straipsnis). Dabar galiojančiame Reglamente (Europos Tarybos reglamento Nr. 73/2009 7 straipsnis) yra nurodyta, kad senosiose VN 2012 m. yra taikoma 10 proc. ES tiesioginių išmokų mažinimas ūkio gaunamoms sumoms, viršijančioms 5 000 eurų. Mažinimas padidinamas 4 proc. sumoms, viršijančioms 300 000 eurų (1 035 840 Lt).

Šiais metais ES tiesioginės išmokos Lietuvoje bus mažinamos tik tiems žemdirbiams, kurių gaunama minėtų išmokų suma viršija 300.000 eurų. Pavyzdžiui, jei ūkiui suskaičiuota 350.000 eurų ES tiesioginių išmokų, tuomet po mažinimo galutinė išmokama suma būtų 348.000 eurų, nes 4 proc. mažinama tik ta ES tiesioginių išmokų dalis, kuri viršija 300.000 eurų.

Būtina pažymėti tai, kad Lietuvos atveju šis mažinimas iš visų beveik 160 tūkst. pareiškėjų, 2012 m. pateikusių paraiškas ES tiesioginėms išmokoms gauti, paliestų tik 20-30 pareiškėjų. Todėl, kai kalbama apie ES tiesioginių išmokų mažinimą, pradiniais skaičiavimais iš 2012 m. Lietuvai skirto 1 mlrd. 116 mln. Lt ES išmokų, skirtų mokėti už deklaruotus hektarus, bendras mažinimas sudarytų apie 0,5 mln. Lt. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad šios lėšos nebūtų grąžintos atgal į ES biudžetą, jos liktų Lietuvos biudžete. Lėšos, sutaupytos taikant moduliavimą, naudojamos kaimo plėtros politikos priemonėms finansuoti.

Taip pat numatomas papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – PNTI) mažinimas, t.y. Lietuvos ūkiams, gaunantiems didesnes nei 5000 eurų išmokas (sudėjus ES ir nacionalines išmokas), bus taikomas 10 proc. mažinimas nuo viršijančios 5000 eurų ribą sumos.

Dar kartą pabrėžiame, kad pastarasis mažinimas bus taikomas tik PNTI ir neturės įtakos ES tiesioginių išmokų sumos, išskyrus atvejus, kai ūkio gaunama ES tiesioginių išmokų suma viršija 300.000 eurų.

Pradiniais skaičiavimais, jei Vyriausybė patvirtins maksimalią 166 mln. Lt skaičiuotiną PNTI sumą 2012 m., galutinė žemdirbiams išmokėtina PNTI suma būtų ne mažesnė kaip 117 mln. Lt. Turint omenyje tai, kad ES tiesioginių išmokų vokas (įskaitant ir mėsiniams gyvuliams paremti nukreiptą voko dalį) didėja nuo 1 mlrd. 33 mln. Lt 2011 m. iki 1 mlrd. 162 mln. Lt 2012 m., t.y. padidėja apie 129 mln. Lt, bendra išmokų suma (sudėjus ES ir nacionalines išmokas) net ir po PNTI mažinimo, 2012 m. padidėja apie 52 mln. Lt, lyginant su 2011 m.

Analizuojant informaciją atskirai pagal sektorius, Lietuvoje yra apie 54 tūkst. ūkių, turinčių pieno kvotą. Iš jų PNTI mažinimas palies apie 7 tūkst. Tačiau palyginus šiems ūkiams suskaičiuotas bendras išmokų (ES ir nacionalinių) sumas pagal 2011 m. išmokų dydžius bei numatomas 2012 m. išmokas, gaunama, jog bendroje sumoje 2012 m. (po PNTI mažinimo), palyginus su 2011 m. duomenimis, išmokos sumažėtų tik apie 1,8 tūkst. ūkių, o visiems kitiems, turintiems pieno kvotą, – padidėtų.

Taigi, remiantis pradiniais skaičiavimais, didžiajai daliai tiek pieno, tiek ir augalininkystės ūkių 2012 m., palyginti su 2011 m., planuojamas išmokų didėjimas, net ir įvertinus PNTI mažinimą. Tačiau su sąlyga, kad Vyriausybė patvirtins maksimalią 166 mln. Lt skaičiuotiną PNTI sumą 2012 m.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Susiję straipsniai

Comments are closed.