Spalio mėnesio pieno supirkimo kainos padidėjo 13,7 proc.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis spalio mėnesio vidutinė natūralaus (4,33 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina 961 Lt/t. Lyginant su rugsėjo mėnesiu, pieno supirkimo kaina padidėjo 13,7 proc. (nuo 845,5 Lt/t iki 961 Lt/t).

Per š. m. spalio mėnesį buvo supirkta 120,3 tūkst. t natūralaus pieno, t.y. 1,9 proc. mažiau negu 2011 m. spalio mėnesį (122,66 tūkst. t). Nepaisant to bendras vidutinis š. m. sausio – spalio mėn. supirkto pieno kiekis lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 4,1 proc., nuo 1121 tūkst. t iki 1167 tūkst. t.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (pateiktos 1 lentelėje), š. m. spalio mėnesį už natūralų pieną vidutiniškai mokėjo 1105 Lt/t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 15 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą. Lyginant 2012 m. spalio mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su š. m. rugsėjo mėnesiu ši kaina padidėjo 12,7 proc. (nuo 980 Lt/t iki 1105 Lt/t), o lyginant su 2011 m. spaliu – sumažėjo 7,1 proc. (nuo 1189 Lt/t iki 1105 Lt/t).

Pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, supirkto pieno dalis vidutiniškai sudaro 31 proc. nuo viso šių įmonių (1 lentelė) supirkto pieno kiekio.

1 lentelė. Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėn., mokėta pieno supirkimo kaina 2012 m. spalio mėn.

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Lt/t

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.

riebumas, proc.

baltymingumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

1106

4,28

3,5

42%

2

AB „Rokiškio sūris“

1125

4,25

3,54

26%

3

AB „Žemaitijos pienas“

1100

4,24

3,45

26%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

1060

4,16

3,41

20%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

1104

4,24

3,49

38%

Vidurkis

1105

4,25

3,49

31%

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Susiję straipsniai

Comments are closed.