Supirkto pieno kiekis ir kaina buvo mažesni

pieno produktai2016 m., palyginti su 2015 m., Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų supirkto žalio natūralaus riebumo pieno kiekis ir supirkimo kaina (be PVM) buvo mažesni. Preliminariais ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenimis, 2016 m. Lietuvos pieno supirkėjai iš šalies pieno gamintojų supirko 1 412,13 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 1,8 proc. mažiau nei 2015 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo iš šalies gamintojų kaina sumažėjo 1,0 proc. ir sudarė 212,67 EUR/t.

Minėtu laikotarpiu žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas iš ūkininkų ir šeimos ūkių sumažėjo 2,7 proc. (iki 1 052,42 tūkst. t), o iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių – padidėjo 1,1 proc. (iki 359,70 tūkst. t). 2016 m. ūkininkams ir šeimos ūkiams pieno supirkėjai už natūralaus riebumo pieną mokėjo vidutiniškai po 194,94 EUR/t – 2,5 proc. mažiau nei 2015 m., o žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms – 1,8 proc. didesnę kainą (vidutiniškai 264,55 EUR/t).

2016 m., palyginti su 2015 m., Lietuvoje žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas iš kitų ES šalių sumažėjo labai nežymiai (vos 0,7 proc., iki 333,29 tūkst. t). Didžioji dalis (apie 69,4 proc.) šio pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 231,26 tūkst. t). 2016 m., palyginti su 2015 m., iš Latvijos supirkto žalio natūralaus riebumo pieno kiekis sumažėjo 4,3 proc., o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina padidėjo 1,8 proc. (iki 228,50 EUR/t). Analizuojamu laikotarpiu šalies pieno supirkėjai iš Estijos supirko 102,02 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 8,6 proc. daugiau nei 2015 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina sumažėjo 1,6 proc. (iki 232,45 EUR/t).

Preliminariais ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duome-nimis, 2016 m. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė 96,48 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 6,8 proc. mažiau nei 2015 m. 2016 m. daugiausia lietuviško žalio natūralaus riebumo pieno buvo eksportuota į Lenkiją (iš viso 90,22 tūkst. t), bet tai 9,0 proc. mažiau nei 2015 m., o pardavimo kaina padidėjo 5,4 proc. (iki 260,68 EUR/t).

2016 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinės žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos buvo mažesnės už atitinkamais 2015 m. mėnesiais buvusias vidutines minėto pieno supirkimo kainas.

Labiausiai (apie 19 proc., iki 168,03 EUR/t) supirkimo kaina sumažėjo birželio mėn., palyginti su 2015 m. birželio mėn. 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn., palyginti su atitinkamais 2015 m. mėnesiais, vidutinės žalio natūralaus riebumo supirkimo kainos padidėjo. Didžiausias kainų skirtumas buvo praėjusių metų gruodžio mėn., kai vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina buvo net 35,1 proc. didesnė už 2015 m. gruodžio mėn. buvusią vidutinę supirkimo kainą ir sudarė 299,10 EUR/t.

ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų sausio mėn. vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje turėtų sudaryti apie 297,07 EUR/t.

2016 m. sausio–lapkričio mėn. padidėjo kai kurių pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Europos Komisijos duomenimis, praėjusių metų sausio–lapkričio mėn. ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 1 006,70 tūkst. t nekon-centruoto pieno ir grietinėlės, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, t. y. 28,0 proc. daugiau nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn. Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 1,50 tūkst. t minėtų gaminių, t. y. 3 kartus daugiau nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn.

2016 m. sausio–lapkričio mėn., ES valstybės eksportavo 154,23 tūkst. t sviesto – 26,0 proc. daugiau nei 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausias sviesto kiekis buvo eksportuotas į Saudo Arabiją (18,24 tūkst. t) ir JAV (17,80 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis eksportavo 8,46 tūkst. t sviesto – 2,2 karto daugiau nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn.

2016 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, taip pat padidėjo ES šalyse pagamintų sūrių eksportas į trečiąsias šalis. Minėtu laikotarpiu buvo eksportuota 737,17 tūkst. t sūrių – 13,0 proc. daugiau nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn. Pagrindinės importo šalys buvo JAV (131,94 tūkst. t), Japonija (71,80 tūkst. t) ir Šveicarija (51,94 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 13,24 tūkst. t. sūrių, iš kurių 4,93 tūkst. t į JAV ir 2,05 tūkst. t į Pietų Korėją.

2016 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo nenugriebto (toliau – NPM) ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Minėtu laikotarpiu iš ES į trečiąsias šalis eksportuota 3,0 proc. mažiau NMP (iš viso 354,6 tūkst. t) ir 17,0 proc. mažiau LPM (iš viso 520,8 tūkst. t) nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn.

Daugiausia NPM ES valstybės eksportavo į Omaną (iš viso 44,64 tūkst. t) ir Alžyrą (iš viso 30,25 tūkst. t), o LPM – į Alžyrą (83,47 tūkst. t) ir Kiniją (44,15 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu eksportavo 0,20 tūkst. t NPM – 2 kartus daugiau nei 2015 m. sausio–lapkričio mėn., o eksportuotų LPM kiekis sumažėjo 4,3 karto (iki 2,00 tūkst. t).

AgroRinka“ informacija

Susiję straipsniai

Comments are closed.