Tiesioginių išmokų klausimas lieka neatsakytas

veliavos

Vasario 25-26 dienomis Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje ministrai diskutavo kaimo plėtros, bendrosios žuvininkystės ir žemės ūkio politikos reformos temomis, tarp jų – tiesioginių išmokų skirstymo, remiamų plotų nustatymo bei kt.

Išmokų suvienodinimas iki 2019 m. regioniniu ir nacionaliniu lygiu sulaukė įvairių nuomonių, nepaisant to dauguma ministrų pasisakė už lankstumą numatant išmokų lygius bei remiamus plotus. Klausimas liko atviras, tadėl tolimesnės diskusijos bus įtrauktos į kovo mėnesį vyksiančios tarybos darbotvarkę.

Lietuva pritaria pirmininkaujančios Airijos siūlymui valstybėms narėms tam tikrais atvejais skirti daugiau nei 3 proc. tiesioginių išmokų nacionaliniam rezervui. Tai leistų į Bazinę išmokų schemą ir po 2014 m. įtraukti naujus plotus, kas sudarytų sudarytų prielaidas į gamybą grąžinti anksčiau apleistas žemes. Taip pat diskutuota apie papildomą paramą pirmiesiems 50 ha (vadinamoji Perskirstymo išmoka). „Palankiai vertiname pirmininkaujančios Airijos pasiūlymą leisti valstybėms narėms savanoriškai pasirinkti šios išmokos taikymo sąlygas, finansavimo ribas bei remtinus plotus“,- teigė žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna.

Taip pat tarybos posėdžio metu buvo svarstyta, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp paramos gavėjų viešinimo ir gavėjų teisės į asmens duomenų apsaugą. Lietuva pasisako už skaidrumą ir pritaria Komisijos pasirinktam paramos gavėjų duomenų skelbimo kriterijui – gautos paramos sumai. Tačiau ministras V. Jukna atkreipė dėmesį į 2010 m. Teisingumo Teismo sprendimą dėl paramos gavėjų skelbimo, kuriuo buvo nuspręsta, kad viešinimas negali būti taikomas fiziniams asmenims.

Kalbėdamas apie jautienos ženklinimą bei pastaruoju metu dėl to kilusį visuomenės susirūpinimą maisto kokybe ir saugumu, ES sveikatos ir vartotojų politikos komisaras Tonio Borgas (Tonio Borg) pabrėžė, kad situacija iškėlė produktų ženklinimo, o ne saugumo klausimus. Tad Tarybos metu pasisakydami šiuo klausimu, valstybių atstovai buvo vieningos nuomonės, kad būtina stiprinti maisto kokybės bei atsekamumo kontrolę, griežčiau taikyti produktų kilmės ženklinimą.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.