Vertinamos papildomos paraiškos

papersNacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad, likus lėšų, pradėtos vertinti papildomos paraiškos, pateiktos jaunųjų ūkininkų 2015 m. pabaigoje.

Tinkamumo gauti paramą vertinimas papildomai bus atliekamas 10 paraiškų, pateiktų pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 2015 m. gruodžio mėn. Tai bus paraiškos, kurios surinko 69 balus.

Primename, kad minėtam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. NMA buvo pateiktos 463 paraiškos, o bendra prašoma paramos suma siekė 22,7 mln. Eur. Sudarius pradinę projektų atrankos prioritetinę eilę, buvo vertintos paraiškos, surinkusios 95-76 balus.

Pradinė pirmumo eilė buvo sudaryta atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, minėta informacija sutikrinama, atsižvelgiant į sutikrinimo metu gautą informaciją, eilė kinta. Naujos paraiškos gali būti pradėtos vertinti ir kitiems pareiškėjams išregistravus savo paraiškas.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą paramos gavėjais jau patvirtinti 586 jaunieji ūkininkai, jiems išmokėta daugiau kaip 16 mln. Eur. 2015-2016 m. buvo paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas paramai jaunųjų ūkininkų įsikūrimui gauti.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Susiję straipsniai

Comments are closed.