Vidutinės vasario mėn. natūralaus pieno supirkimo kainos

2013 m. vasario mėn. vidutinė natūralaus (4,25 proc. riebumo ir 3,27 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 1046,4 Lt/t. Vasario mėn., lyginant su sausio mėn., vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 0,3 proc. (nuo 1050 Lt/t iki 1046,4 Lt/t). Didžiausią įtaką natūralaus pieno supirkimo kainos mažėjimui turėjo pieno sudėties rodiklių sumažėjimas. Tuo tarpu bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina vasario mėn., palyginti su 2013 m. sausiu, padidėjo 1,1 proc.

Lyginant vidutinę 2013 m. vasario mėn. natūralaus pieno supirkimo kainą su 2012 m. vasariu, ji sumažėjo nuo 1048 Lt/t iki 1046,4 Lt/t, t.y. tik 0,2 proc.

Per 2013 m. vasario mėn. buvo supirkta 83,9 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 2 proc. mažiau negu 2012m. vasario mėnesį (85,6 tūkst. t.).

Per š. m. sausį – vasarį buvo supirkta 179 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 1,9 proc. mažiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį (182 tūkst. t).

2012 m. buvo supirkta 1360 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 3,1 proc. daugiau negu 2011 m. (1317 tūkst. t).

Per vienuolika 2012-2013 kvotos metų mėnesių pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 73,68 proc. (pernai tuo pačiu laikotarpiu – 73,32 proc.).

Informacija apie 2013 m. vasario mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną Lt/t Supirkto pieno
pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytos nuoskaitos pieno, už kurį apmokant buvo taikyta bent viena nuoskaita vidutinė riebumas, proc. baltymin-gumas, proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 1101,0 745,1 1090,3 4,28 3,32
2 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 1063,4 704,1 1060,1 4,21 3,27
3 AB „Rokiškio sūris“ 1029,8 766,5 1022,1 4,22 3,24
4 AB „Žemaitijos pienas“ 1074,1 864,1 1063,2 4,24 3,28
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 1080,9 662,5 1080,6 4,55 3,28
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 983,7 653,3 960,0 4,12 3,18
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 962,8 736,7 961,5 4,63 3,62
8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“ 879,9 595,9 866,8 4,27 3,10
9 ŽŪB „Pienė“ Alytaus r. 738,0 612,0 737,1 4,18 3,13
10 L.Kaminskienės psp 790,2 581,2 788,1 3,99 2,95
11 ŽŪK „Pakražantis“ 801,8 664,3 783,0 4,17 3,08
12 ŽŪB „Vežimas“ 721,0 0 721,0 4,00 3,00
13 UAB „Krokialaukio pieninė“ 857,5 0 857,5 3,93 3,07
14 ŽŪK „Rešketėnai“ 906,3 661,2 904,6 4,30 3,24
15 ŽŪK „Melbras“ 924,0 802,1 920,1 4,35 3,14
16 ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 969,8 817,1 967,3 4,44 3,19
17 ŽŪK „Dovainonių agroservisas“ 740,6 557,0 729,6 4,15 3,19
18 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 1115,8 791,0 1103,8 4,32 3,24
19 Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“ 829,8 584,4 797,6 4,17 3,00
20 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 799,5 651,5 794,6 3,98 3,09
21 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 933,9 699,5 916,4 4,28 3,20
22 UAB „Pieno upės“ 872,6 644,0 870,9 4,14 3,10
23 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 797,2 638,4 795,8 4,35 3,21
24 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 744,9 532,1 744,1 4,20 3,13
25 V.Glinsko gamybinė įm. Marijampolės r. 896,8 736,9 890,7 4,13 3,08
26 UAB „Liučiūnų žemė“ 833,3 637,7 791,0 4,74 3,30
27 ŽŪKB „Pamario pienas“ 890,8 811,9 888,8 4,23 3,21
28 KB „Zanavykų krašto pienas“ 897,4 631,4 894,5 4,20 3,08
29 ŽŪK „Jonavos javai“ 792,1 602,0 777,9 4,30 3,20
30 ŽŪKB „Pieno banga“ 725,9 0 725,9 4,03 2,97
31 UAB „MGL Baltija“ 1248,8 0 1248,8 4,50 3,49
32 ŽŪK „Paežerių pienas“ 812,8 925 812,9 4,23 3,17
33 ŽŪK „Dobilo lapas“ 924,3 667,3 912,2 4,16 3,15
34 Koop. „Pieno puta“ 1019,5 788,7 1013,1 4,47 3,32
35 KB „Žalioji lanka“ 874,8 736,2 844,5 4,39 3,18
36 ŽŪK „Ėriškių pienas“ 842,3 781,9 839,2 4,47 3,17
37 KB „Dzūkijos pienas“ 895,1 646,9 891,1 4,28 3,14
38 KB „Ūkininkų pienas“ 801,0 738,3 797,8 4,19 3,17
39 KB „Lietuviškas pienelis“ 865,2 574,6 858,6 4,09 3,03
40 UAB „Lukšių pieninė“ 1104,0 785,9 1099,0 4,38 3,25
41 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 929,5 751,9 916,3 4,21 3,16
42 UAB „Šalva“ 995,3 914,8 991,3 4,32 3,24
43 ŽŪK „Šiaurės pienas“ 892,0 653,4 875,1 4,41 3,28
44 Koop. „Eko Žemaitija“ 1139,6 1073,0 1131,1 4,31 3,21
45 Koop. „Margės ūkis“ 823,8 1082,8 824,6 4,28 2,97
46 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 871,3 726,9 866,2 4,11 3,03
47 KB „Panemunys“ 896,3 710,3 895,2 4,39 3,18
48 KB „Raudonė“ 826,3 0 826,3 4,16 3,12
49 D. Popovič IĮ ,,Ringužėlė“ 777,1 0 777,1 4,35 2,99
50 ŽŪK „Krosnos pienas“ 878,5 907,2 878,7 4,26 3,16
51 Koop. „EKO tikslas“ 1159,2 875,2 1157,1 4,24 3,25
52 KB „Raseinių pienas“ 854,9 705,0 852,7 4,19 3,10
53 KB „Agrobanga“ 1070,7 729,1 1065,6 4,30 3,40
54 UAB „Nemuno krašto pienas“ 877,4 766,0 864,5 4,44 3,11
55 KB „Pieno jūra“ 860,8 677,5 857,1 4,20 3,04
56 Galinos Antul IĮ 814,0 870,4 827,1 4,13 3,22
57 Koop. „Pienininkai“ 1026,1 505,0 1024,8 4,32 3,28
58 ŽŪK „Pienas LT“ 1199,9 974,9 1199,0 4,29 3,40
59 UAB „Pakražantė“ 778,9 626,2 772,6 4,11 3,08
60 L. Švedkauskienės IĮ 1117,8 812,0 1112,9 4,42 3,30
61 ŽŪK „Lietuviškas ūkis“ 1224,0 0 1224,0 4,07 3,44
62 R. Jakučionio IĮ 801,9 752,5 801,0 4,12 2,99
63 ŽŪK „Sodžiai“ 838,8 711,8 837,1 4,33 3,09
64 ŽŪK „Sintautų pienas“ 875,3 692,9 868,9 4,11 3,08
65 ŽŪK „Normas“ 903,8 620,7 897,6 4,16 3,17
66 ŽŪK „Agropienas“ 855,1 663,5 848,8 4,21 3,06
67 UAB „Muštuvis“ 972,1 873,9 970,4 4,47 3,19
68 UAB „Gojaus pienė“ 700,0 0 700,0 4,05 3,38
69 ŽŪK „Lietpienas“ 850,4 803,7 850,0 3,97 3,10
70 UAB „Milkė“ 820,9 546,1 815,2 4,04 3,04
71 A. Augėno IĮ 829,7 0 829,7 4,74 3,34
72 UAB „Rimdalė“ 937,3 994,6 942,4 4,11 3,16
73 UAB „Sakela“ 904,5 627,9 831,8 4,36 3,23
Vidurkis 1055,4 782,9 1046,4 4,25 3,27

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau nei 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2013 m. vasario mėn. už natūralų pieną (4,19 proc. riebumo ir 3,4 proc. baltymingumo) mokėjo apytikriai 1187 Lt/t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 13,5 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą.

Lyginant 2013 m. vasario mėn. natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau nei 40 t pieno per mėnesį, su 2013 metų sausio mėn., minėta kaina sumažėjo 0,29 proc. (nuo 1191 Lt/t iki 1187 Lt/t), o lyginant su 2012 m. vasariu – 1,1 proc. (nuo 1201 Lt/t iki 1187 Lt/t).

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau nei 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 43 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau nei 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2013 m. vasario mėn.

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedųLt/t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.
riebumas, proc. baltymin-gumas, proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 1208 4,25 3,42 54
2 AB „Rokiškio sūris“ 1160 4,19 3,41 39
3 AB „Žemaitijos pienas“ 1190 4,13 3,37 37
4 AB „Vilkyškių pieninė“ 1159 4,14 3,38 35
5 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 1190 4,15 3,4 50
Vidurkis 1187 4,19 3,40 43

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM.

Parengta pagal LR Žemės ūkio ministerijos informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.