Žemdirbiai sulauks papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna pasirašė įsakymą Nr. 3D-232, pagal kurį balandžio mėnesį žemdirbiams bus išmokėtos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI).

„Vietoje deklaruojamų 117 mln. Lt, reikalingų PNTI, pradėjusi dirbti naujoji Vyriausybė rado tik 75 mln. Vos po kelių dienų reikėjo tvirtinti biudžetą. Todėl perskirsčius kai kuriuos resursus, buvo patvirtinta ir galutinė 106 mln. Lt suma PNTI už 2012 m. Esu dėkingas Ministrui Pirmininkui supratusiam, kokį „palikimą“ gavome iš ankstesnės Vyriausybės. Sutinku, kad tai nėra tiek, kiek norėtųsi ir reikėtų, bet daugiau nei tai, ką radome“, – sakė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Patebėtina, kad jau vasario pradžioje buvo galima pradėti mokėti PNTI, tačiau žemdirbių savivaldos organizacijoms paprašius, žemės ūkio ministras prof. V.Jukna sutiko neskubėti pasirašyti parengto įsakymo projekto, kuriame numatyta vykdyti Europos Komisijos 2012 m. liepos 2 d. sprendimą, kuriuo mažinamos PNTI Lietuvos ūkininkams. Žemdirbiai apie tokį Europos Komisijos sprendimą sužinojo tik po Seimo rinkimų.

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna kartu su žemdirbių savivaldos institucijomis ieškojo teisinių priemonių, kaip galima būtų sumažinti moduliacijos neigiamą poveikį PNTI sumoms arba moduliacijos iš viso netaikyti. Kreipėsi į ES Audito rūmus, susitiko su ES žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Dacianu Ciolosu. ES Audito rūmų atsakymas ministerijai: ES šalys narės EK sprendimą dėl moduliacijos taikymo PNTI, kuris priimtas pernai liepos mėnesį, galėjo apskųsti per du mėnesius. Deja, tai nebuvo padaryta.

„Gaila, bet nesulaukėme ir vieningo pačių žemdirbių apsisprendimo dėl išmokų moduliacijos taikymo arba netaikymo. Suprantu ir žmonių baimę, kad gavus išmokas be moduliacijos pritaikymo, gali tekti, Europos Komisijai pareikalavus, po kelerių metų dalį jų gražinti. Išmokų moduliacijos taikymas suduoda skaudų smūgį gyvulių augintojams. Juolab, kad dabartinės Vyriausybės programoje kaip prioritetinė sritis įrašytas gyvulininkystės skatinimas. Deja, bet jokių teisinių priemonių netaikyti moduliacijos neturime, – sakė ministras prof. V. Jukna. – Bet noriu visus užtikrinti, kad visi PNTI skirti pinigai žemdirbius pasieks. Nedideli ūkiai moduliacijos beveik nepajus. Vidutiniams ūkiams išmokos sumažės keliais tūkstančiais. Labiausiai tai pajus stambesni ūkiai. Tad tikrai nelengva buvo pasirašyti 2013 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 3D-232“.

Šiais metais bus taikomas PNTI mažinimas pagal 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos (EK) sprendimą. Šiuo EK sprendimu ne tik leidžiama Lietuvoje išmokėti PNTI už 2012 m., bet ir nurodoma taikyti moduliaciją (išmokų mažinimą). Dokumente sakoma, kad ,,jeigu visa tiesioginių išmokų suma, skiriama ūkininkui, įskaitant ir visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, viršytų 5000 EUR (17250 Lt), papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų suma sumažinama 10 proc. nuo 5 000 EUR viršijančios sumos. Tuo atveju, kai visa tiesioginių išmokų suma, įskaitant visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, viršytų 300 000 EUR (1 035 000 Lt), ta dalis padidinama dar 4 procentiniais punktais. Atkreiptinas dėmesys, kad sumažinimas taikomas tik 300 000 EUR viršijančios sumos daliai, kurią sudaro PNTI“.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją.

Susiję straipsniai

Comments are closed.